งานคุรุสภาจังหวัดนครสวรรค์
The Teachers’ Council of Nakhonsawan Province
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
ติดต่อทางไลน์
แฟนเพจ คุรุสภาจังหวัดนครสวรรค์
 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด

เมื่อ : 2020-08-04 16:07:59 อ่าน : 3030
 ตามที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้กำหนดให้มีการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2563 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่นให้เป็นแบบอย่างแก่ครูทั่วไป ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน ในการปฏิบัติงานแก่ครูผู้สอนดีเด่น ให้เกิดการพัฒนาตนเองและมีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ และให้ผู้ได้รับรางวัลมีบทบาททางวิชาชีพในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่น โดยกำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์​ดำเนินการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด ตามหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนด นั้น
บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์​ ได้พิจารณาคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณา แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้


 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 1
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 9,481