คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
The Khurusapha in Nakhonratchasima Provincial Education Office.
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
ระบบ service
KSP Self Service
KSPschool
KSPBundit
สถาบันครู
ตรวจสอบใบอนุญาต
ค้นหาข้อมูลชำระ
ตรวจสอบจัดส่ง
คุรุพัฒนา
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2563 ระดับดีเด่น จำนวน 9 คน

เมื่อ : 2021-01-14 14:21:02 อ่าน : 4
 

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2563

ระดับดีเด่น จำนวน 9 คน

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภามีการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2563 เพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่ครูทั่วไป ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ครูผู้สอนดีเด่น ให้เกิดการพัฒนาตนเองและมีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนให้ผู้ได้รับรางวัลมีบทบาททางวิชาชีพในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่น บัดนี้ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีมติอนุมัติรายชื่อครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2563  “ระดับดีเด่น” จำนวน 9  คน และ “ระดับดี” จำนวน 14  คน เรียบร้อยแล้ว

          รายชื่อครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2563  “ระดับดีเด่น” จำนวน 9 คน ดังนี้ 

 1. ครูผู้สอนประถมศึกษาดีเด่น  ได้แก่ นายพิสิฐศักดิ์ ดวงพรม ครูโรงเรียนบ้านท่าข้าม จังหวัดเชียงใหม่ 
 2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น ได้แก่ นางหทัยรัตน์ หิ่มเก่า ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน (ประชาธิปถัมภ์) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 3. ครูผู้สอนกลุ่มสาระสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น ได้แก่ นางสาวจีรวรรณ์   ปันผา   ครูโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ จังหวัดพิษณุโลก 
 4. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น  ได้แก่ นางวรอัญญู ณรงค์เดชา ครูโรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยนเรศวร  
 5. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น  ได้แก่ นายฉัตรพงศ์ ชูแสงนิล  ครูโรงเรียนวัดบางใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 6. ครูผู้สอนกลุ่มสาระสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ดีเด่น ได้แก่ นายโสภณ บุญเรืองรอด   ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง จังหวัดกาญจนบุรี  
 7. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น  ได้แก่  นายธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์  ศิริวิศาลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  
 8. ครูผู้สอนการศึกษาพิเศษและการศึกษาพิเศษเรียนร่วมดีเด่น ได้แก่ นางสาววรันทร มะณี  ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่  และ  
 9. ครูผู้สอนกลุ่มอาชีวศึกษา  ได้แก่ นายภูมิพัฒน์  วรพิพัฒน์พงศ์  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

          ดูประกาศรายชื่อฯ ผ่านทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 37
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 70,697