คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
The Khurusapha in Nakhonratchasima Provincial Education Office.
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กรกฎาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 
ชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุ
KSP Self Service
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ1 2 3ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ประชาสัมพันธ์รางวัล 5 รางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563
เชิญร่วมงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ. 2563 จังหวัดนครราชสีมา
ผลการคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล คนดีศรีย่าโม ประจำปี พ.ศ. 2562
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล
คำชี้แจงรายละเอียดประกอบการขอคืนเงินค่าธรรมเนียม ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562
การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรครูอาวุโส ประจำปี 2559 ของจังหวัดนครราชสีมา (ที่มิได้เข้าเฝ้าฯ)
แนวทางการจัดงานวันครู(ส่วนภูมิภาค) ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562
คุรุสภา ปรับโฉม แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ประกาศคุรุสภา เรื่อง ผลการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ พ.ศ.2562
 ประกาศคุรุสภา เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561
ผลการคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล คนดีศรีย่าโม ประจำปี พ.ศ. 2561
คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
คุรุสภาประกาศรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2560
การสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ความพึงพอใจและศึกษาความต้องการจำเป็นในการบริการของคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล คนดีศรีย่าโม
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ครั้งที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3 ปี 2562
ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อครูผู้ได้รับรางวัล รัตนราชสีมา ประจำปีพุทธศักราช 2561
ประกาศ คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561 เรื่อง รายชื่อครูผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปจากการเสนอชื่อ เพื่อรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครราชสีมา
คุรุสภารับรองหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2561 จำนวน 49 แห่ง 50 หลักสูตร (เพิ่มเติม)

ข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ1 2 3ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 9
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 60,704