หอสมุดคุรุสภา
KHURUSAPHA LIBRARY
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 
16 มกราคมวันครูของทุกปี
สถาบันคุรุพัฒนา
การรับรองปริญญา
วารสารวิทยาจารย์
ติดต่อคุรุสภา ในศึกษาธิการจังหวัด
ชำระเงินต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ดาวโหลดแบบฟอร์มดาวน์โหลด
ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
สื่อสารสนเทศกราฟิก
ครูวันดีดอทคอม
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ครุศาตร์/ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ
ครูบ้านนอก
กระทรวงศึกษาธิการ
ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอสมุดแห่งชาติ
TK park
 

บทความ...น่ารู้

 
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
คุณธรรมของครู
การบ้าน
กฎหมายว่าด้วยสภาวิชาชีพครู
การจัดการความขัดแย้ง
การจัดการชั้นเรียน
การจัดการความรู้
การคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking)
นิเทศอย่างมืออาชีพ
อุดมการณ์ทางการศึกษา กับมหาวิทยาลัยไทย
กระบวนทัศน์ใหม่ของการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพ
กลยุทธ์การบริหารสู่ความสำเร็จ
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารสถานศึกษา
บุคลิกภาพและภาพลักษณ์ ของนักวิชาการที่แท้

ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 330
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 80,837