หอสมุดคุรุสภา
KHURUSAPHA LIBRARY
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กุมภาพันธ์ 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 
16 มกราคมวันครูของทุกปี
สถาบันคุรุพัฒนา
การรับรองปริญญา
วารสารวิทยาจารย์
ติดต่อคุรุสภา ในศึกษาธิการจังหวัด
ชำระเงินต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ดาวโหลดแบบฟอร์มดาวน์โหลด
ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
สื่อสารสนเทศกราฟิก
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ครุศาตร์/ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ
ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอสมุดแห่งชาติ
TK park
 

แหล่งรวมกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน

พระราชบัญญัติ...เกี่ยวกับการศึกษา

เมื่อ : 2019-06-13 15:58:18 อ่าน : 11906
 

2562

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

2553

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

2545

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

2542

ระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

 

2556

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

2551

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

 

2545

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

2523

พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2523

2521

พระราชบัญญัติประถมศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2521

2509

พระราชบัญญัติประถมศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2509

2505

พระราชบัญญัติประถมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2505

2483

พระราชบัญญัติประถมศึกษา (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2483

2478

พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2478

2473

พระราชบัญญัติประถมศึกษาแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2473

 

2562

พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562

 

2562

พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาพ.ศ. 2562

 

2551

พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 30
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 111,018