หอสมุดคุรุสภา
KHURUSAPHA LIBRARY
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กุมภาพันธ์ 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 
16 มกราคมวันครูของทุกปี
สถาบันคุรุพัฒนา
การรับรองปริญญา
วารสารวิทยาจารย์
ติดต่อคุรุสภา ในศึกษาธิการจังหวัด
ชำระเงินต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ดาวโหลดแบบฟอร์มดาวน์โหลด
ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
สื่อสารสนเทศกราฟิก
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ครุศาตร์/ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ
ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอสมุดแห่งชาติ
TK park
 

แหล่งรวมกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน

รัฐธรรมนูญ-ธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย (2547 - 2560)

เมื่อ : 2019-06-12 12:46:36 อ่าน : 392
 
 

ปี พ.ศ.

รายการ

2547

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม

2482

รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
ว่าด้วยนามประเทศ พ.ศ.2482

 

2483

รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
ว่าด้วยบทเฉพาะกาล พ.ศ.2483

 

2489

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

2490

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว)

2490

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว)
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2490

 

2491

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว)
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉะบับที่ 2) พ.ศ.2491

2491

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว)
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉะบับที่ 3) พ.ศ.2491

2492

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

2494

ประกาศพระบรมราชโองการ
ให้ใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

2495

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2475
(แก้ไขเพิ่มเติม 2495)

2502

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร

2515

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.2515

2517

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

2518

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2518

2519

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

2520

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.2520

2521

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

2532

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2532

2534

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.2534

2534

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

2535

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2535

2535

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535

2535

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535

2535

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2535

2538

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2538

2539

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2539

2540

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

2548

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2548

2549

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2549

2550

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

2554

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2554

2554

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

2557

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557

2558

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2558

2559

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

2559

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

2560

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560

2560

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 17
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 112,668