หอสมุดคุรุสภา
KHURUSAPHA LIBRARY
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ธันวาคม 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 
16 มกราคมวันครูของทุกปี
สถาบันคุรุพัฒนา
การรับรองปริญญา
วารสารวิทยาจารย์
ติดต่อคุรุสภา ในศึกษาธิการจังหวัด
ชำระเงินต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ดาวโหลดแบบฟอร์มดาวน์โหลด
ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
สื่อสารสนเทศกราฟิก
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ครุศาตร์/ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ
ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอสมุดแห่งชาติ
TK park
 

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (OSOI) หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภาประจำปี 2558 (OSOI 2558)

เมื่อ : 2019-03-12 15:04:08 อ่าน : 78
 
ชื่อเรื่อง:      หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภาประจำปี 2558 (OSOI 2558)
หมวดหมู่:      วิจัยทางการศึกษา
BookID:      S2
ผู้แต่ง:      สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
รหัส ISBN-10(13):      978-974-7467-79-6
สำนักพิมพ์:      โรงพิมพ์องค์การค้าของ สกสค.
Publication date:      กรกฎาคม 2559
จำนวนหน้า:      334
ภาษา:      ไทย
Price:        ห้ามจำหน่าย  
   
   
   
รายละเอียด:     

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาได้สร้างสรรค์
นวัตกรรมที่เหมาะสม และมีคุณค่าทางวิชาการ  เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
การศึกษา การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
อีกทั้งส่งเสริมการสร้างขวัญกำลังใจ
แก่สถานศึกษาในรูปแบบการนำเสนอผลงานนวัตกรรม  เพื่อเป็นการพัฒนา
สถานศึกษาทั้งในระดับประเทศ และระดับอาเซียน
ปี 2558 มีสถานศึกษา
ผ่านการคัดสรรได้รับรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
จำนวน 59 ผลงาน ประกอบด้วย

รางวัลระดับเหรียญทอง จำนวน 10 ผลงาน

รางวัลระดับเหรียญเงิน จำนวน 21 ผลงาน

และรางวัลระดับเหรียญทองแดง จำนวน 28 ผลงาน

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ถอดบทเรียนความสำเร็จและเผยแพร่ผลงานทั้ง 59
ผลงานที่เป็นต้นแบบนวัตกรรมให้แก่สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไป
ปรับประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา นอกจากนี้ ยังเป็นการยกย่อง
สถานศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัล ในรูปเล่มหนังสือ
“หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภาประจำปี 2558ไฟล์เอกสาร
 หนึ่งโรงเรียน ปี 58.pdf 44 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 185
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 86,912