หอสมุดคุรุสภา
KHURUSAPHA LIBRARY
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กุมภาพันธ์ 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 
16 มกราคมวันครูของทุกปี
สถาบันคุรุพัฒนา
การรับรองปริญญา
วารสารวิทยาจารย์
ติดต่อคุรุสภา ในศึกษาธิการจังหวัด
ชำระเงินต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ดาวโหลดแบบฟอร์มดาวน์โหลด
ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
สื่อสารสนเทศกราฟิก
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ครุศาตร์/ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ
ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอสมุดแห่งชาติ
TK park
 

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภาประจำปี 2559 (OSOI 2559)

เมื่อ : 2018-06-28 16:20:30 อ่าน : 251
 
ชื่อเรื่อง:      หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภาประจำปี 2559 (OSOI 2559)
หมวดหมู่:      วิจัยทางการศึกษา
BookID:      S3
ผู้แต่ง:      สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
รหัส ISBN-10(13):      978-616-7746-40-1
สำนักพิมพ์:      โรงพิมพ์องค์การค้าของ สกสค.
Publication date:      กันยายน 2559
จำนวนหน้า:      258
ภาษา:      ไทย
Price:        
   หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภาประจำปี 2559 (OSOI 2559)
   
   
รายละเอียด:      

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาได้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เหมาะสม และมีคุณค่าทางวิชาการ  เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา   การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งส่งเสริมการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่สถานศึกษาในรูปแบบการนำเสนอผลงานนวัตกรรมในเวทีการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ

การคัดสรรผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2559 มีสถานศึกษา จำนวน 43 แห่ง ผ่านการประเมินคุณภาพผลงานจากคณะกรรมการตามเกณฑ์ที่กำหนด จนได้รับรางวัลผลงาน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “ระดับประเทศ” ประจำปี 2559 ประกอบด้วย

“ระดับเหรียญทอง” จำนวน 10 ผลงาน

“ระดับเหรียญเงิน” จำนวน 15 ผลงาน

และ “ระดับเหรียญทองแดง” จำนวน 18 ผลงาน

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ถอดบทเรียนความสำเร็จและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม ทั้ง 43 ผลงาน ที่เป็นนวัตกรรมต้นแบบให้แก่สถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งในการยกย่องสถานศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลในรูปเล่มหนังสือ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภา ประจำปี 2559”

   
   ไฟล์เอกสาร
 OSOI-016.pdf 33 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 36
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 111,024