หอสมุดคุรุสภา
KHURUSAPHA LIBRARY
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 
16 มกราคมวันครูของทุกปี
สถาบันคุรุพัฒนา
การรับรองปริญญา
วารสารวิทยาจารย์
ติดต่อคุรุสภา ในศึกษาธิการจังหวัด
ชำระเงินต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ดาวโหลดแบบฟอร์มดาวน์โหลด
ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
สื่อสารสนเทศกราฟิก
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ครุศาตร์/ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ
ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอสมุดแห่งชาติ
TK park
 

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภาประจำปี 2558 (OSOI 2558)

เมื่อ : 2018-06-28 16:13:54 อ่าน : 235
 
ชื่อเรื่อง:      หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภาประจำปี 2558 (OSOI 2558)
หมวดหมู่:      วิจัยทางการศึกษา
BookID:      S2
ผู้แต่ง:      สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
รหัส ISBN-10(13):      978-974-7467-79-6
สำนักพิมพ์:      โรงพิมพ์องค์การค้าของ สกสค.
Publication date:      กรกฎาคม 2559
จำนวนหน้า:      334
ภาษา:      ไทย
Price:        ห้ามจำหน่าย  
   
   
   
รายละเอียด:     

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาได้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เหมาะสม และมีคุณค่าทางวิชาการ  เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา   การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

อีกทั้งส่งเสริมการสร้างขวัญกำลังใจแก่สถานศึกษาในรูปแบบการนำเสนอผลงานนวัตกรรม  เพื่อเป็นการพัฒนาสถานศึกษาทั้งในระดับประเทศ และระดับอาเซียน

ปี 2558 มีสถานศึกษาผ่านการคัดสรรได้รับรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม จำนวน 59 ผลงาน ประกอบด้วย

รางวัลระดับเหรียญทอง จำนวน 10 ผลงาน

รางวัลระดับเหรียญเงิน จำนวน 21 ผลงาน

และรางวัลระดับเหรียญทองแดง จำนวน 28 ผลงาน

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ถอดบทเรียนความสำเร็จและเผยแพร่ผลงานทั้ง 59 ผลงาน ที่เป็นต้นแบบนวัตกรรมให้แก่สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้  เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา นอกจากนี้ ยังเป็นการยกย่องสถานศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัล ในรูปเล่มหนังสือ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภาประจำปี 2558

 ไฟล์เอกสาร
 1School1Innovation2015.pdf 44 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 387
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 101,644