หอสมุดคุรุสภา
KHURUSAPHA LIBRARY
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 
16 มกราคมวันครูของทุกปี
สถาบันคุรุพัฒนา
การรับรองปริญญา
วารสารวิทยาจารย์
ติดต่อคุรุสภา ในศึกษาธิการจังหวัด
ชำระเงินต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ดาวโหลดแบบฟอร์มดาวน์โหลด
ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
สื่อสารสนเทศกราฟิก
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ครุศาตร์/ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ
ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอสมุดแห่งชาติ
TK park
 

ประวัติครู

หนังสือประวัติครู 2560

เมื่อ : 2018-06-21 14:32:42 อ่าน : 374
ชื่อเรื่อง:      หนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2560
หมวดหมู่:      ประวัติครู
BookID:      h60
ผู้แต่ง:      สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
รหัส ISBN-10(13):      978-616-7746-37-1
สำนักพิมพ์:      โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว
Publication date:      มกราคม 2560
จำนวนหน้า:      240
ภาษา:      ไทย
Price:      0  
   
Picture:     
   
รายละเอียด:     

รายชื่อครู : นายวินิจ  พงษ์ศิริ  น.  ๑๘, นายสนั่น  หิรัญวรชาติ  น.๒๔,  นายวิริยะ  พูลวิริยะ  น.๓๒,  นางเพ็ญพรรณ  สิทธิไตรย์  น.๓๗, ศ.กิตติคุณ ดร. สิงห์โต  จ่างตระกูล  น. ๔๗,  นายพจน์  ธัญญขันธ์  น.๕๔, คุณกาญจนา  เมฆสวรรค์  น.๖๐,  นางทองหล่อ  แก้วประยูร  น.๖๒, นายมังกร  สระศรี น.๗๘, ศ.เกียรติคุณ ชลูด นิ่มเสมอ  น.๘๓, นางเฉลิมศรี ชูสกุลชาติ  น.๙๔, นางสำอาง  ณ มโนรม  น.๙๙,  ผศ.สมชัย  มณีรัตน์  น.๑๐๖,  นายวาสิษฐ์  จรัณยานนท์  น.๑๑๒,  นางสุธีร์  เอกอินทร์  น.๑๑๙,  ศ.ดร.กำพล  อดุลวิทย์  น.๑๒๗, นายณรงค์  ปฏิบัติสรกิจ  น.๑๓๘, นายเชาว์  เจริญผล  น.๑๔๖,  นายอาคม  วรจินดา  น.๑๕๔,  นายวิโรจน์  ฟักสุวรรณ์  น.๑๖๒, นางสาวนงลักษณ์  นฤนาท  น.๑๖๙,  นางผกาวรรณ  กิตติวิโรจน์  น.๑๗๗,  นางจิรวรรณ  แก้วพรหม  น.๑๘๓,  นางอุทิศ  สมใจ  น.๑๙๑

 


ไฟล์เอกสาร
 OSOI-2560.pdf 19 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 2560 - Copy.pdf 22 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 7
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 101,662