หอสมุดคุรุสภา
KHURUSAPHA LIBRARY
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ตุลาคม 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
Vote
สำรวจความพึงพอใจการให้บริการเว็บไซต์หอสมุดคุรุสภา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง

คุรุสภา

 
16 มกราคมวันครูของทุกปี
สถาบันคุรุพัฒนา
การรับรองปริญญา
วารสารวิทยาจารย์
ติดต่อคุรุสภา ในศึกษาธิการจังหวัด
ชำระเงินต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ดาวโหลดแบบฟอร์มดาวน์โหลด
ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
สื่อสารสนเทศกราฟิก
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ครุศาตร์/ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ
ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอสมุดแห่งชาติ
TK park
ทรูปลูกปัญญา - Trueplookpanya.com
Thai Journals Online (ThaiJO) ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย
ThaiLIS - Thai Library Integrated System
 

ประวัติครู

หนังสือประวัติครู 2559

เมื่อ : 2018-06-21 14:26:53 อ่าน : 731
ชื่อเรื่อง:      หนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2559
หมวดหมู่:      ประวัติครู
BookID:      h59
ผู้แต่ง:      สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
รหัส ISBN-10(13):      978-616-7746-31-9
สำนักพิมพ์:      โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว
Publication date:      2559
จำนวนหน้า:      260
ภาษา:      ไทย
Price:        0
   
Picture:     
   
รายละเอียด:     

รายชื่อครู  :   ศ. ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์นพวงศ์ ณ อยุธยา  น.๙ , นางสาวสวนีย์ ปายะนันทน์ น.๒๓, คุณหญิงอัมพร มีศุข  น.๒๙, นางประเยาว์ ศักดิ์ศรี  น.๔๑,  ศ. กิตติคุณ ลิ้นจี่ หะวานนท์  น.๕๑, นางสาวบุญเรียม ดวงพิกุล น.๕๙, ศ. กิตติคุณ คุณดวงเดือน พิศาลบุตร น.๖๗, นายภู่ทอง ทัศนกูลกิจ  น.๗๕,  นายลพ ชูแข  น.๘๑,  มรว. สุรธวัช ศรีธวัช น.๘๗,  นายสงัด ศรีมณี  น.๙๓, ศ.กิตติคุณ ดร.วรศักดิ์ เพียรชอบ  น.๙๙,  มล.ศรีฟ้า มหาวรรณ  น.๑๐๙, ศ. เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดำ  น.๑๑๗,  นายราวี สัตยวงศ์ทิพย์  น.๑๒๕, นายเฉลิม ม่วงแพรศรี  น.๑๒๙,  ศ. ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์  น.๑๓๗,  นายเจริญชัย กสิณธร  น.๑๔๗,  รศ.ดร.สุพล วุฒิเสน  น.๑๕๕,  นายไพบูลย์ วงศ์ยะรา   น.๑๖๓,  ผศ.ประเสริฐ  ใจชุ่มชื่น   น.๑๗๑,  นายทรงไทย สหวัชรินทร์  น.๑๗๗, นายชิงชัย บุษยลาภ ไทยเดช   น.๑๘๓, นายสุทธิศักดิ์  เฟื่องเกษม   น.๑๘๙, นายชูเกียรติ ลักษณะศิริ   น.๑๙๙, ผศ.ดร.พนมพร จินดาสมุทร์ น.๒๐๗, นายมงคล พนันตา  น.๒๑๕, นายอธิคม ติวงศ์  น.๒๒๑, นามานุกรมครู (ที่พิมพ์ประวัติแล้ว)  น.๒๒๗

 


ไฟล์เอกสาร
 2559.pdf 65 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 1,728
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 361,302