คุรุสภาจังหวัดลำพูน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เลขที่ 65/3 หมู่ที่ 4 ถนนลำพูน-ป่าซาง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 โทรศัพท์/โทรสาร 053-096286 https://www.facebook.com/ksplamphun/
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ตุลาคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ข่าวสารและกิจกรรม

 
ข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ1 2 3 4ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
คุรุสภาขอเชิญร่วมเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2562
การประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์งานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562
การประชุมคณะทำงานคัดเลือกและตัดสินผลงานการประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริต” เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2561
การประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 2/2561
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2561
การประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 10/2561
การปฐมนิเทศคณะครูแลกเปลี่ยนจากประเทศบรูไนดารุสซาลามและครูไทยที่จะเดินทางไปแลกเปลี่ยนฯ
การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยของคุรุสภา
คุรุสภาจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562
 การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสวันครูโลก ประจำปี 2561 (World Teachers’ Day 2018 Forum) เรื่อง สิทธิทางการเรียนรู้กับครูคุณภาพ
รายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 139
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมฟังเสวนา ในหัวข้อ
การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปีพุทธศักราช 2561 ครั้งที่ 1/2561
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินคุณภาพสื่อวิดีทัศน์และภาพยนตร์สั้น หัวข้อ
คุรุสภาจัดประชุม เรื่อง
ผลการฝึกอบรมฯ โครงการส่งเสริมความเป็นผู้นำของบัณฑิตใหม่ฯ ตามแนว Teach for Thailand รุ่นที่ 3
ผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 8
การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตรให้แก่ครูอาวุโส ประจำปี 2559 ที่ไม่ได้ไปเข้าเฝ้า ฯ จังหวัดลำพูน
คุรุสภาจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562
การประชุมสภาครูอาเซียน (ACT+1) ครั้งที่ 34 (34th ASEAN Council of Teachers (ACT+1) Convention)

ข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ1 2 3 4ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 2
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 5,156