คุรุสภาจังหวัดลำพูน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เลขที่ 65/3 หมู่ที่ 4 ถนนลำพูน-ป่าซาง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 โทรศัพท์/โทรสาร 053-096286 https://www.facebook.com/ksplamphun/
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กุมภาพันธ์ 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ข่าวสารและกิจกรรม

 
ข้อมูลทั้งหมด 110 รายการ1 2 3 4 5ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ศธจ.ลำพูน ต้อนรับกลุ่มบริหารงานบุคคล ศธจ.เชียงใหม่
ประกาศ กศจ.ลำพูน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561
สอบสัมภาษณ์ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาจังหวัดลำพูน
คำปราศรัยของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
คุรุสภาให้ทุนอุดหนุนพัฒนาครู ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาขีพครู ประจำปี 2562
คุรุสภาเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (New Kurusapha Workforce)
โครงการ Smile Kid School Bus โดย บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในเครือเอสซีจี (SCG)
คุรุสภามีความพร้อมเข้าสู่องค์กรดิจิทัล
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) จังหวัดลำพูน
การอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 4 ภาค (ภาคเหนือ)
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะจัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการ คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ)
การร่วมกิจกรรมจิตอาสา
การจัดงานวันครู ประจำปี 2562 ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา แบบใหม่
ประกาศคุรุสภา เรื่อง ผลการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ พ.ศ.2562
ขั้นตอนการดาวน์โหลด Sticker Line วันครูของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
คำขวัญวันครู พ.ศ. 2562
คุรุสภาจังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ร่วมน้อมรำลึกพระคุณครู
ประกาศผลรางวัลคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. ….

ข้อมูลทั้งหมด 110 รายการ1 2 3 4 5ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 9
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 9,199