จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กันยายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ข่าวสารและกิจกรรม

การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟา้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 จังหวัดลำปาง

เมื่อ : 2016-09-06 15:28:27 อ่าน : 226
 ด้วย ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จะทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ ๖๐ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการศึกษา ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดตั้งรางวัลระดับนานาชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระปรีชา
ด้านการศึกษาที่ทรงอุทิศพระองค์
เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชานุญาตตั้งพระนามรางวัลว่า “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศต่าง ๆ
 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม ๑๑ ประเทศ ประเทศละ ๑ รางวัล ดำเนินการทุก ๆ ๒ ปี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือก ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๐ จังหวัดลำปาง ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
รวมถึง นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วกัน หากประสงค์เสนอชื่อครูเข้ารับการคัดเลือกฯ ดังกล่าว ให้ส่งแบบเสนอชื่อและเอกสารหลักฐานประกอบไปยังศูนย์ปฏิบัติการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.PMCA.or.th


 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 16
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 9,574