จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า เมษายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ข่าวสารและกิจกรรม

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2559

เมื่อ : 2016-09-06 10:57:26 อ่าน : 340

 ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น สร้างคุณประโยชน์
ในด้านการศึกษา  

จุดบริการงานคุรุสภา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศคุรุสภา เรื่อง การประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทราบ หากท่านใดสนใจให้กรอกข้อมูลในแบบขอรับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และจัดทำรายงานผลงานตามแบบที่กำหนด จำนวน ๒ เล่ม (ขนาดกระดาษ เอสี่ ความหนารวมส่วนหน้าและภาคผนวกแล้วไม่เกิน ๑๐๐ หน้า) พร้อมนี้ให้จัดส่งจุดบริการงานคุรุสภา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พิจารณาคัดเลือกต่อไป


ไฟล์เอกสาร
 รางวัลคุรุสภา ปี 59 ประชาสัมพันธ์.pdf 6 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 3
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 7,517