คุรุสภาจังหวัดลำปาง ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
Teachers Council in Lampang Provincial Education Office Tel.054260306
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า สิงหาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
KSP School - Login
KSP Self-Service - Login
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563

เมื่อ : 2020-07-03 10:02:38 อ่าน : 23
 ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ตั้งใจปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  จนสามารถเป็นแบบอย่างและเป็นที่เคารพยกย่องอย่างสูงของศิษย์    และบุคคลทั่วไปสมกับเป็นปูชนียบุคคล  ให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๖๓  โดยกำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการดำเนินการที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนด นั้น

              บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ   “คุรุสดุดี” ประจำปี  ๒๕๖๓ 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 1
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 17,278