คุรุสภาจังหวัดลำปาง ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
Teachers Council in Lampang Provincial Education Office Tel.054260306
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า สิงหาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
KSP School - Login
KSP Self-Service - Login
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ข่าวสารและกิจกรรม

การประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

เมื่อ : 2016-09-06 17:44:46 อ่าน : 407

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดให้มีการคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสที่มีผลงานการสอนดีเด่น ส่งเสริมขวัญและกำลังใจ   ในการปฏิบัติหน้าที่ ดังรายละเอียดตามประกาศที่แนบมา หรือ www.ksp.or.th

จุดบริการงานคุรุสภา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ จึงใคร่ขอแจ้งประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปยังหน่วยงาน ต่าง ๆ ได้ทราบ โดยผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และมีผลงานการสอนภาษาฝรั่งเศสดีเด่นตามที่ประกาศกำหนด แล้วเสนอไปยังศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ที่สถานศึกษาสังกัดอยู่ ภายในวันที่
๑๕ กันยายน ๒๕๕๙
เพื่อพิจารณาคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไปไฟล์เอกสาร
 ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นปี 59.pdf 6 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 4
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 17,330