คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
  • อา
  • พฤ
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ข่าวสารและกิจกรรม

การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟา้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 จังหวัดลำปาง

เมื่อ : 2016-09-06 15:28:27 อ่าน : 293
 ด้วย ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จะทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ ๖๐ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการศึกษา ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดตั้งรางวัลระดับนานาชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระปรีชา
ด้านการศึกษาที่ทรงอุทิศพระองค์
เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชานุญาตตั้งพระนามรางวัลว่า “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศต่าง ๆ
 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม ๑๑ ประเทศ ประเทศละ ๑ รางวัล ดำเนินการทุก ๆ ๒ ปี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือก ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๐ จังหวัดลำปาง ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
รวมถึง นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วกัน หากประสงค์เสนอชื่อครูเข้ารับการคัดเลือกฯ ดังกล่าว ให้ส่งแบบเสนอชื่อและเอกสารหลักฐานประกอบไปยังศูนย์ปฏิบัติการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.PMCA.or.th


 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 6
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 520