คุรุสภาจังหวัดลำปาง ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
Teachers Council in Lampang Provincial Education Office Tel.054260306
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 
ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
KSP School - Login
KSP Self-Service - Login
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ข่าวสารและกิจกรรม

การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2562

เมื่อ : 2019-03-13 15:40:33 อ่าน : 209

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 และเคยเป็นครู หรือผู้บริหารสถานศึกษา หรือศึกษานิเทศก์มาไม่น้อยกว่า 30 ปี เฉพาะผู้บริหารการศึกษาต้องเคยเป็นครู หรือผู้บริหารสถานศึกษา หรือศึกษานิเทศก์มาไม่น้อยกว่า 10 ปี และประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 30 ปี พร้อมทั้งมีประวัติชีวิตการงานดีมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบของมูลนิธิช่วยครูอาวุโสฯ สามารถยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร ได้ที่ต้นสังกัดของท่าน ได้ตั้งแต่บัดนีิ้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

เอกสารที่ใช้ประกอบ ได้แก่
1. แบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส (แบบ มอ.1) ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนและผู้บังคับบัญชาลงนามรับรองเรียบร้อยแล้ว
2. รูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ที่ชัดเจน (อัดบนกระดาษอัดรูป) ขนาด 2 นิ้ว
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
4. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
5. สำเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) หรือสำเนาสมุดประวัติการเป็นครู

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 092-3944992 ค่ะ 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 9
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 15,798