คุรุสภาจังหวัดลำปาง ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
Teachers Council in Lampang Provincial Education Office Tel.054260306
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 
ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
KSP School - Login
KSP Self-Service - Login
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3 ปี 2562

เมื่อ : 2018-11-08 10:32:10 อ่าน : 189
 คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดลำปาง 
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดลำปาง 
ครั้งที่ 3 ปี 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมาน ฟูแสง ประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้ออกประกาศ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 (ประเทศไทย)
กำหนดให้มีการสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดลำปาง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดลำปาง
ได้ดำเนินการคัดเลือกฯ ตามขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อครูที่ได้รับการคัดเลือกฯ ตามสัดส่วน
ของจังหวัดลำปาง จำนวน 2 ราย ปรากฏผลการคัดเลือกดังนี้ 

1. นายเสกสรร  กาวินชัย  ครู โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สังกัด สพม. เขต 35
2. นางตวงทิพย์ ทะแกล้วพันธุ์  ข้าราชการบำนาญ สังกัด สพม. เขต 35

ทั้งนี้ หากผู้ใดเห็นว่าครูผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติสามารถทักท้วงไปยังคณะกรรมการคัดเลือกครู
ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดลำปาง ภายใน 10 วันทำการ
นับแต่วันประกาศ
รายชื่อ

ดาวน์โหลดไฟล์


 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 13
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 15,802