คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ตุลาคม 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ข่าวสารและกิจกรรม

การจัดงาน “เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 4/2561 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

เมื่อ : 2018-04-25 10:21:49 อ่าน : 305
25 เมษายน 2561 นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธาน ในการจัดงาน “เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 4/2561” ซึ่งเป็นการจัดงานต่อเนื่องมาตั้งปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างกัน ให้มีความสนิทสนามแน่นยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานงานและการบริหารราชการทั้งจังหวัดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดจัดกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ประจำปี 2561 เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน สำหรับครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพหลัก และเจ้าภาพครั้งต่อไป คือ มีผู้เข้ากิจกรรมกว่า 200 คน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 25
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 12,290