คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ธันวาคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
ชำระเงินต่ออายุใบอนุญาตฯ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองปริญญา
PROGRAM KSP BUNDIT
ติดต่อคุรุสภาในศึกษาธิการจังหวัด
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
แผนที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
 

ข่าวสารและกิจกรรม

คุรุสภาเชิญร่วมเสนอชื่อผู้มีคณูปการต่อการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2562

เมื่อ : 2018-10-22 10:43:11 อ่าน : 18

          

          คุรุสภาเชิญร่วมเสนอชื่อผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2562คุรุสภาเชิญร่วมเสนอชื่อผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2562คุรุสภาขอเชิญร่วมเสนอชื่อบุคคล หรือนิติบุคคล ที่ดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงต่อการศึกษาอย่างกว้างขวาง และการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ จนเป็นที่ประจักษ์ชัดและเป็นที่ยอมรับของสังคมให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2562 

ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ได้แก่ 
          1) คณะกรรมการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2562    
          2) องค์กรทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา และ 
          3) หน่วยงานอื่นที่สนใจ ในการยกย่องผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ 
          เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ที่ประกอบคุณงามความดี มาโดยตลอด ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันจนเป็นแบบอย่างทางสังคมได้ ทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาเป็นที่ประจักษ์ชัด มีผลงานส่งผลต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาอย่างกว้างขวาง รวมทั้งมีบทบาทเป็นผู้นำทางด้านการศึกษาทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยจะเป็นผู้ที่อยู่ในวงการศึกษา หรือนอกวงการศึกษาก็ได้ เป็นบุคคล และหรือนิติบุคคลที่เมื่อประกาศยกย่องแล้วสังคมให้การยอมรับ ทั้งนี้ต้องยังไม่เคยได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติมาก่อน  

          ผู้ที่สนใจร่วมเสนอรายชื่อผู้มีคุณูปการฯ สามารถส่งรายชื่อบุคคล และหรือนิติบุคลได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤศจิกายน 2561 โดยส่งรายชื่อด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ที่กลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือทาง e-mail : supriya@ksp.or.th คุรุสภาสภาจะประกาศผลการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ภายในเดือนธันวาคม 2561สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ โทรศัพท์หมายเลข 0 2282 3153 และ 0 2281 4843

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ksp.or.th/ksp2018/2018/10/1204/ 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 7
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 3,415