สื่อสารสนเทศกราฟฟิค คุรุสภา
Infographic KSP
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ธันวาคม 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 
 

สื่อสารสนเทศกราฟฟิค

 
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ1 2ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชิบ และรับฟังความคิดเห็นของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะใบอนุญาตและการพิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับชาวไทยและชาวต่างประเทศ)
มาตรการป้องกัน COVID-19
หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
คุรุสภาดิจิทัล สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สไตล์ Smart Digital
การยื่นต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครู ยื่นง่าย ได้ไว
แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของพนักงานเจ้าหน้าที่คุรุสภา
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 5 ด้าน 9 ข้อ ที่ครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องจำขึ้นใจ
หอสมุดคุรุสภา (KHURUSAPHA e-Library)
กระบวนการดำเนินงานติดตามผลการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา
กระบวนการดำเนินงานรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา
หอสมุดคุรุสภาเปิดให้บริการ
คุรุสภาเชิญชวนสมัครใช้ระบบ KSP e-Service
ขั้นตอนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
คุรุสภาลดการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนในการยื่นรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
กสนดำเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณีเร่งด่วน
จรรยาบรรณวิชาชีพครู พ.ศ. 2556
การดำเนินการกรณีผู้ประกอบวิชาชีพประพฤติผิดจรรยาบรรณ
การชำระเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
คุรุสภา : การเสริมสร้างกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-PLC)

ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ1 2ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 37
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 16,613