คุรุสภาจังหวัดชลบุรี
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า สิงหาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียน/ขอใบแทน
ตรวนสอบสถานะการชำระเงิน
ชำระเงินค่าต่ออายุใบอนุญาต
ตรวจสอบสถานะใบอนุญาต
 

ข่าวสารและกิจกรรม

การสรรหาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 11 ประเทภ ประจำปี 2562

เมื่อ : 2019-07-11 09:38:37 อ่าน : 161
      คุรุสภาประกาศคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 11 ประเภท ดังนี้ 1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัยดีเด่น  2) กลุ่มสาระการเรียนรู้ประถมศึกษาดีเด่น  3) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น  4) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น  5) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น   6) กลุ่มสาระ    การเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษาดีเด่น  7) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น  8) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น  9) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาอังกฤษ)  10) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น และ 11) ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่นให้แป็นแบบอย่าง กระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 2 ระดับได้แก่ “ระดับดีเด่น” และ “ระดับดี” รวมไม่เกิน 22 รางวัล ผู้ได้รับรางวัลระดับดีเด่นจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร กำหนดมอบรางวัลในงานวันครู พ.ศ. 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ksp.or.th/ksp2018/2019/07/6838/


 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 11
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 23,336