คุรุสภาจังหวัดเชียงใหม่ ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
Chiang Mai Teachers Council In the Chiang Mai Provincial Education Office
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 

ข่าวสารและกิจกรรม

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาออกตรวจเยี่ยมและนิเทศการดำเนินงานตามภารกิจของคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อ : 2018-04-20 13:54:16 อ่าน : 396
 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เลขาธิการคุรุสภา พร้อมด้วย นางราณี จีนสุทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย , นายจันทร์ยงยุทธ บุญทอง ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมคุรุสภาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเสริมศักดิ์ พิมพันธ์ดี รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คุรุสภา ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และบุคลากรในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยได้ทำการติดตั้งระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา (KSP Smart Card)

โดยในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เลขาธิการคุรุสภาได้พูดถึงประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. ได้ย้ำเตือนเรื่อง การต่อใบประกอบวิชาชีพของตนเอง โดยสามารถต่อใบอนุญาตล่วงหน้าก่อนหมดอายุ 180 วัน หากใบอนุญาตฯ หมดอายุจะถูกปรับเดือนละ 200 บาท นับตั้งแต่หมดอายุ

2. การสร้างความเข้าใจในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา , จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ระหว่างสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

3. การปรับโครงสร้างการบริหารงานกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้สอดรับกับบทบาทตามรัฐธรรมนูญเพื่อพัฒนาคุณภาพคน ปรับกระบวนการเรียนการสอน มีสถาบันพัฒนาหลักสูตร

4. การบริหารงาน ผ่านทางจังหวัดและกระจายถึงอำเภอ โดยไม่กระทบการทำงานของผู้ปฏิบัติหน้าที่ ในระดับจังหวัดมีอำนาจตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดแทนกรม ส่วนกลางจะทำหน้าที่เป็นการกำหนดนโยบาย

5.งานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน้าที่งานที่จะต้องปฏิบัติงานร่วมกัน ตามการปรับโครงสร้างการบริหารงานกระทรวงศึกษาธิการ

6. เรื่องการต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งมีหลักเกณฑ์เปลี่ยนใหม่ให้เป็นระบบดิจิทัลมากขึ้น

***********************

โดยหากต้องการดูรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูรายละเอียดและติดต่อคุรุสภาจังหวัดเชียงใหม่ได้ดังนี้

1. โทร/โทรสาร 053 – 111 612

2. Fanpage : คุรุสภาจังหวัดเชียงใหม่

3. http://site.ksp.or.th/home.php?site=chiangmai

คุรุสภาจังหวัดเชียงใหม่/รายงาน [3 เมษายน 2561]


 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 9
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 26,372