คุรุสภาจังหวัดเชียงใหม่ ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
Chiang Mai Teachers Council In the Chiang Mai Provincial Education Office
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กรกฎาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 
 

ข่าวสารและกิจกรรม

 
ข้อมูลทั้งหมด 65 รายการ1 2 3 4ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศให้ใช้สำเนาใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหลักฐานในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
การพิมพ์สำเนาใบอนุยาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์
ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดตามใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม
คุรุสภาหยุดให้บริการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ เคาน์เตอร์บริการ
เชิญร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประจำปี 2563
การรขอรับเงินอุดหนุนการดำเนินงานส่งเสริมกระบวนการ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี 2563
คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2563
หอสมุดคุรุสภา เปิดให้บริการ แล้ว !
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบและรับฟังความคิดเห็น
การรับรองปริญญาทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 16 หลักสูตร
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2563
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคุรุสภาหน้าเวปไซด์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรPLC เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ในชั้นเรียน
การขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
โครงการ“คุณภาพ คุณธรรม ตามแนวคิด TNI Core Value”
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563
การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ ประจำปี 2563
ครูที่เรารักไม่เคยเปลี่ยน : รางวัลขนะเลิศสปอตวิทยุวันครู ประจำปี 2563

ข้อมูลทั้งหมด 65 รายการ1 2 3 4ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 13
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 27,399