คุรุสภาจังหวัดเชียงใหม่ ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
Chiang Mai Teachers Council In the Chiang Mai Provincial Education Office
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ตุลาคม 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 
 

ข่าวสารและกิจกรรม

 
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
คุรุสภาแจ้งเตือนผู้ที่ผ่านการรับรองความรู้ครบ 9 มาตรฐาน
การอบรมการใช้ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Service)
คุรุสภารับรองหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2561
โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ) เรื่อง งานตามภารกิจของคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561
การพิจารณาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล
การพิจารณาคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2561 ระดับจังหวัดเชียงใหม่
!!! การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและการต่ออายุใบอนุญาตฯ กรณีเร่งด่วน
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด ภาคเหนือ
ผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3
คุรุสภา เปิดตัวหนังสั้น “ครูดี เพราะมีจรรยาบรรณ”
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่วน !!! ตรวจสอบก่อนหมดสิทธิ์ ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ !!! ข้อควรรู้เกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ก่อนสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู
คุรุสภาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาออกตรวจเยี่ยมและนิเทศการดำเนินงานตามภารกิจของคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง แนวทางการดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
งานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 16
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 18,088