คุรุสภาจังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เลขที่ 275/13 ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สาย 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์/โทรสาร 044-056284
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กรกฎาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 
ตรวจสอบสถานะใบอนุญาต
พิมพ์แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุ
วารสารวิทยาจารย์
 

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศสรรหาเลขาธิการคุรุสภา

เมื่อ : 2018-03-22 10:06:40 อ่าน : 246
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา
 
          โดยที่สมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา เพื่อให้การดำเนินการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา เพื่อให้การดำเนินการสรรหาเลขาธิการคุรุสภาเป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 17/2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2558 ลงวันที่  21 มีนาคม พุทธศักราช 2560
          อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 วรรคสาม ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2558 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 16 เมษายน พุทธศักราช 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 17/2560 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 7/2558 ลงวันที่  21 มีนาคม พุทธศักราช 2560 จึงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา ตามเอกสารที่แนบ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ


ไฟล์เอกสาร
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ-สรรหาเลขาธิการคุรุสภา.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 10
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 10,424