คุรุสภาจังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เลขที่ 275/13 ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สาย 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์/โทรสาร 044-056284
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กันยายน 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะใบอนุญาต
พิมพ์แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุ
วารสารวิทยาจารย์
 

ข่าวสารและกิจกรรม

คุรุสภาแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของคุรุสภา

เมื่อ : 2018-08-14 22:10:52 อ่าน : 237
 เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมไมด้า เดอซี หัวหิน ดร. สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิกาคุรุสภาได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุง แก้ไข กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของคุรุสภา และประกาศของคุรุสภา ซึ่งบางฉบับไม่ได้มีการใช้บังคับในปัจจุบัน หรือบางฉบับใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานาน โดยที่ไม่ได้มีการทบทวนความเหมาะสม ทำให้เกิดความไม่เหมาะสมในการใช้บังคับและไม่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน ดังนั้น ผมเชื่อว่าเมื่อการปรับปรุงแก้ไขในครั้งนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นจะสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย มีความถูกต้อง เป็นธรรม และทันต่อเหตุการณ์

     ในการประชุมครั้งนี้ได้แบ่งคณะทำงานออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของคุรุสภา ในเรื่องต่างๆ เช่น ข้อบังคับ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559  ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556  ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 โดยในแต่ละกลุ่มจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายร่วมให้คำแนะนำ ตรวจสอบ วิเคราะะห์ และพิจารณาในการปรับปรุงครั้งนี้ด้วย


 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 13
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 11,426