คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กรกฎาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 
ตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองปริญญา
 

ข่าวสารและกิจกรรม

คุรุสภาประกาศผลการจัดสรรเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ประจำปี 2561 จำนวน 57 เครือข่าย

เมื่อ : 2018-05-07 13:35:43 อ่าน : 399
www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php 

 

คุรุสภาประกาศผลการจัดสรรเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC
ประจำปี 2561 จำนวน 57 เครือข่าย

          ดร.สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้เชิญชวนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา และกลุ่มสมาชิกวิชาชีพครู ร่วมมือ รวมพลังกันพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในรูปแบบ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)” เสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี 2561 ซึ่งหมดเขตส่งโครงการเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา นั้น มีผู้สนในเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนฯ ทั้งสิ้น 158 เครือข่าย
          คณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ให้แก่เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีเครือข่ายฯ ที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ จำนวน 57 เครือข่าย จำแนกตามระดับเครือข่าย ทั้ง 3 ระดับ ดังนี้ เครือข่ายระดับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 38 เครือข่าย เครือข่ายระดับหน่วยงานทางการศึกษา จำนวน 16 เครือข่าย และเครือข่ายระดับกลุ่มสมาชิกวิชาชีพครูจำนวน 3 เครือข่าย รวมเป็นเงิน 3,992,000 บาท
          สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะจัดประชุมชี้แจงการรับเงิน และลงนามสัญญารับเงินอุดหนุนฯ โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุ่มพัฒนาวิชาชีพ โทร 0 2282 3157 และ 0 2280 6366  
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 1
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 8,012