คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ข่าวกิจกรรม

ข้อมูลจากคุรุสภา

เมื่อ : 2020-12-22 07:56:44 อ่าน : 9

  ตามที่คุรุสภาจะดำเนินการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21  กุมภาพันธ์ 2564 และปรากฏข้อมูลการประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์เชิญชวนให้เข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการทดสอบดังกล่าว สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเรียนให้ทราบดังนี้

          1. คุรุสภาไม่มีนโยบายเปิดอบรมหรือติวเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

         2. ข้อบังคับคุรุสภา  และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบฯ รวมทั้งรายละเอียดผังการสร้างข้อสอบ (Test blueprint) ของแต่ละวิชา ได้มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของคุรุสภาเรียบร้อยแล้ว

         3. การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู ได้มีการทำความเข้าใจกับสถาบันอุดมศึกษาถึงแนวทางดำเนินการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ เรียบร้อยแล้ว

         ดังนั้น หากหน่วยงานหรือบุคคลใด มีการเปิดอบรมหรือติวเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และอ้างว่ามีความเกี่ยวข้องกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอแจ้งให้ทราบว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะไม่รับผิดชอบต่อการเปิดอบรมหรือติวที่จัดขึ้น 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 34
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 20,351