คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ธันวาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ข่าวกิจกรรม

คุรุสภาขอเชิญเสนอประวัติและผลงานของครูที่ถึงแก่กรรม เพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู ประจำปี 2565

เมื่อ : 2020-10-19 15:29:19 อ่าน : 3

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป เสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัด ถือเป็นต้นแบบของความเป็นครู เพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู จำนวน 20 ประวัติ เผยแพร่ในงานวันครู ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจารึกเกียรติประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรม ซึ่งประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่และสร้างคุณประโยชน์  ต่อการศึกษาอย่างเด่นชัดในด้านการสอน หรือการบริหารการศึกษา หรือการจัดการศึกษา หรือการเขียนตำราแบบเรียน และอื่น ๆ

          ผู้เสนอรายชื่อประวัติครู ต้องเสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรม ที่ไม่เคยจัดพิมพ์ ในหนังสือประวัติครูมาก่อน (สามารถสืบค้นข้อมูลประวัติครูผู้ถึงแก่กรรมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/03/16507 หรือทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก “ครูดี 360 องศา”) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเรียบเรียงประวัติครูที่กำหนด เขียนเป็นความเรียงบรรยายประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน บุคลิกภาพ อุปนิสัย รายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพครู วิธีการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่สะท้อนความรู้ ความสามารถที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนและต่อคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นที่ประจักษ์ มีความเป็นครูและจิตวิญญาณความเป็นครูที่เป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่างที่ดี เกียรติคุณที่ได้รับ การดำรงตนที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาภายหลังเกษียณอายุราชการ โดยระบุ พ.ศ. ของเหตุการณ์นั้น ๆ เป็นลำดับ ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติต้องตรงกับความเป็นจริง และสามารถอ้างอิงได้ เช่น หนังสือที่ระลึกงานศพ บันทึกส่วนตัว เอกสารหลักฐานทางราชการ รายงานประจำปี หรือสัมภาษณ์ผู้ใกล้ชิดกับเจ้าของประวัติ เป็นต้น โดยเขียนชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เสนอข้อมูล และทายาทเจ้าของประวัติ จัดส่งมาที่ กลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

         ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th หรือสอบถามรายละเอียดที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 2282 3153 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 17
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 20,010