คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ธันวาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ข่าวกิจกรรม

การสรรหาเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564

เมื่อ : 2020-10-19 15:26:32 อ่าน : 3

ขอเชิญร่วมเสนอชื่อบุคคล หรือนิติบุคคล เข้ารับการสรรหาเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 จำนวนไม่เกิน 7 คน โดยสรรหา   บุคคล และนิติบุคคลที่ดำเนินงาน หรือจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงต่อการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ และการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ จนเป็นที่ประจักษ์ชัดและเป็นที่ยอมรับของสังคมให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ ทั้งนี้ จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากนายกรัฐมนตรีในวันครู  16 มกราคม 2564

          ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ได้แก่ 1) ปรึกษา หรือประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการในคณะกรรมการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564  2) หน่วยงานทางการศึกษา หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา และ 3) หน่วยงานอื่น หรือองค์กรอื่นนอกเหนือจากหน่วยงานทางการศึกษา หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

          คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ เป็นบุคคล และนิติบุคคลที่ 1) ประพฤติปฏิบัติตน ประกอบ   คุณงามความดีมาโดยตลอด ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันจนเป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการยอมรับจากสังคม ทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา เป็นที่ประจักษ์ชัด มีผลงานที่มีคุณูปการต่อการศึกษาเป็นที่ประจักษ์ชัด 2) ทำให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งมีบทบาทเป็นผู้นำทางด้านการศึกษาทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยจะเป็นผู้ที่อยู่ในวงการศึกษา หรือนอกวงการการศึกษาก็ได้ 3) เมื่อประกาศยกย่องแล้วสังคมให้การยอมรับ และ 4) ต้องยังไม่เคยได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติมาก่อน 

          ผู้ที่สนใจร่วมเสนอรายชื่อผู้มีคุณูปการฯ สามารถเสนอรายชื่อบุคคล และนิติบุคล ตามแบบฟอร์มการเสนอชื่อ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 10 พฤศจิกายน 2563 โดยส่งรายชื่อด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ที่กลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือทาง e:mail ที่ Supreeya_p@ksp.or.th ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 13
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 20,006