คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า สิงหาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ข่าวสารและกิจกรรม

คุรุสภาประกาศผลการจัดสรรเงินอุดหนุนงานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี 2563

เมื่อ : 2020-06-09 15:04:54 อ่าน : 13

คุรุสภาประกาศผลการจัดสรรเงินอุดหนุนงานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี  2563

บัดนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน ฯ ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 22 แห่ง ดังนี้

 1. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร
 2. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
 3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 5. มหาวิทยาลัยทักษิณ
 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 7. มหาวิทยาลัยบูรพา
 8. มหาวิทยาลัยพะเยา
 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 12. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 13. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 14. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 15. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 16. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 17. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 18. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 19. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 20. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 21. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 22. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

      ดูประกาศรายชื่อฯ ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th

 www.ksp.or.th/ksp2018/2020/05/18797/  
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 5
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 22,459