คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ข่าวสารและกิจกรรม

การขอรับเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

เมื่อ : 2019-03-21 12:39:16 อ่าน : 1143
การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาส่วนใหญ่ได้ทำเรื่องขอรับเงินคืนไปแล้วเมื่อปี 2548 ยังคงเหลือเพียงบางส่วนเท่านั้น

สำหรับผู้ที่สามารถขอรับเงินคืนได้ ต้องเป็นผู้ที่ประกอบวิชาชีพตาม พรบ.ครู 4 ประเภท 
ได้แก่ ครู/ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ อยู่ ณ วันที่ 12 มิ.ย. 2546 ทั้งสังกัดรัฐบาล/เอกชน 
ซึ่งได้ขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพฯ และได้ชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท ไว้ จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม 500 บาท ซึ่งต้องดำเนินการภายในวันที่ 10 เมษายน 2562

หลักฐานที่ใช้ในการขอคืนเงิน ได้แก่
1.ใบเสร็จค่าธรรมเนียม (ฉบับจริง)
2.ใบสำคัญรับเงิน
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4.สำเนาหน้าสมุดบัญชี ธ.กรุงไทย

*****ผู้ที่ประสงค์จะขอคืนเงิน สามารถยื่นเอกสารที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพฯ
หรือ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไปยัง สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

******
ผู้ที่ประกอบวิชาชีพตาม พรบ.ครูฯ 4 ประเภท (ครู,ผู้บริหารสถานศึกษา,ผู้บริหารการศึกษา,ศึกษานิเทศก์) หลังวันที่ 12 มิ.ย. 2546 ที่ขอขึ้นทะเบียน และชำระค่าธรรมเนียม 500 บาทไว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้นะคะ

รายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : http://www.ksp.or.th/ksp2018/2019/03/3150/ 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 14
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 18,279