จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายประสงค์  สุภา ผอ.สพป. สพป.
2. นายพันเลิศ  ครองยุติ อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายสานิต  มาตขาว กรรมการ สพป.
4. นายชัชวาล  ศานติกรกิจ กรรมการ สพป.
5. นายคำผัด  วงศ์สุข กรรมการ สพป.
6. นายพงษ์ศักดิ์  บรรใดทอง กรรมการ สพป.
7. นายชาติชาย  สิงห์พรหมสาร กรรมการ สพม.
8. นายปิ่นภพ  ดำเนิน กรรมการ สพป.
9. นายพยัคฆ์  แทบท้าว กรรมการ สช.
10. นายศราวุธ  เมืองโคตร กรรมการ สอศ.
11. นายสันติ  เลิศพงษ์ตระกูล กรรมการ สังกัดอื่น
12. นางสาวประยูร  เรืองศรี เลขานุการ สพป.
13. นางสาวอรุณี  บุญโสม เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 2
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 6,019