คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายอาดุลย์  พรมแสง ผอ.สพป. สพป.
2. นายมนพ  บุญทวิโรจน์ อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นางพรรณี  จูฑังคะ กรรมการ สพป.
4. นางเยาวลักษณ์  สุภัทรชัยวงศ์ กรรมการ สพป.
5. นางอุไร  บุญเส้ง กรรมการ สพป.
6. นางสมบูรณ์  สุวรรณราช กรรมการ สพป.
7. นายสรายุทธ์  ไชยพันธ์ กรรมการ สพม.
8. นายสมชาย  เอี่ยวสกุล กรรมการ สพป.
9. นางสุภาภรณ์  ศรีไสย กรรมการ สช.
10. นายนรชัย  วุฒิเจริญมงคล กรรมการ สอศ.
11. นายณัฐพงษ์  นวลมาก กรรมการ กศน.
12. นายมานะ  ขวัญเชื้อ กรรมการ ท้องถิ่น
13. นายพล  เสาะสุวรรณ กรรมการ สังกัดอื่น
14. นายมิตร  แสงสว่าง เลขานุการ สพป.
15. นายทวีศักดิ์  เกื้อพะระ เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 4
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 232