วารสารวิทยาจารย์
วารสารเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 

วัตถุประสงค์

1) เพื่อผลิตและเผยแพร่วารสารวิทยาจารย์ เป็นเอกสารทางวิชาการที่เป็นอนุสรณ์คงอยู่คู่กับวิชาชีพทางการศึกษาต่อไป
2) เพื่อดำรงไว้ซึ่งเจตนารมณ์ในการส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ
ที่ทรงคุณค่าต่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
3) เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
4) เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการและวิชาชีพระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งนำเสนอข่าวสารการดำเนินงานของคุรุสภา และข่าวสารในวงการศึกษา 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 154
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 51,850