วิเทศสัมพันธ์
สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 
 

การประชุมสภาครูอาเซียน

สำหรับการประชุมที่ผ่านมา ตั้งแต่ ครั้งที่ 1 - 27 มีรายละเอียดเจ้าภาพจัดประชุม หัวข้อ กำหนดวันและสถานที่จัดประชุมดังนี้

การประชุมสภาครูอาเซียน

ครั้งที่ 1

หัวข้อการประชุม

Towards Solidarity Among ASEAN Teachers Organizations

วันที่จัดประชุม

21-23 พฤศจิกายน 2522

สถานที่

หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

องค์กรเจ้าภาพ

สมาคมครู 5 แห่ง ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ คือ

1.   คุรุสภา

2.   สมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย

3.   สมาคมครูโรงเรียนราษฎร์แห่งประเทศไทย

4.   สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

5.   สมาคมผู้บริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย

โดยสหภาพครูแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นฝ่ายเลขาธิการ

ครั้งที่ 2

หัวข้อการประชุม

Educational and Social Awareness for Solidarity Among ASEAN Teachers Organizations

วันที่จัดประชุม

.. 2523

สถานที่

กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

องค์กรเจ้าภาพ

National Alliance of Teachers and office Workers (NATOW)

ครั้งที่ 3

หัวข้อการประชุม

The Role of Teachers as  Agents of Development

วันที่จัดประชุม

2 - 6 ธันวาคม 2524

สถานที่

กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

องค์กรเจ้าภาพ

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)

ครั้งที่ 4

หัวข้อการประชุม

Towards Co-operation in Education in  ASEAN

วันที่จัดประชุม

27- 30 ธันวาคม 2525

สถานที่

หอประชุม Dewan Tunku Abdul Rahmanกรุงกัวลาลัมเปอร์  ประเทศมาเลเซีย

องค์กรเจ้าภาพ

NUTP (National Union of Teaching Profession)

ครั้งที่  5

หัวข้อการประชุม

Education and  Social Change

วันที่จัดประชุม

26 - 29 พฤศจิกายน  2526

สถานที่

Singapore Conference Hall สาธารณรัฐสิงคโปร์

องค์กรเจ้าภาพ

 

สมาคมเจ้าภาพ 6 สมาคม คือ

1.   Singapore Teachers’ Union

2.   Singapore Chinese School Teachers’ Union

3.   Singapore Chinese Middle School Teachers’ Union

4.   Singapore Malay Teachers’ Union

5.   Singapore Vocational and Industrial Training Board

Training Staff Union

6.   Singapore Tamil Teacher’s Union

ครั้งที่ 6

หัวข้อการประชุม

Teaching Profession in the Next Decade : ASEAN Contexts

วันที่จัดประชุม

26 - 29 พฤศจิกายน 2527

สถานที่

โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพมหานคร

องค์กรเจ้าภาพ

คุรุสภาและสมาคมครูและสมาคมทางการศึกษาต่าง ๆ รวม 10 สมาคม

 

ครั้งที่ 7

หัวข้อการประชุม

Education for Nation Building

วันที่จัดประชุม

18 -21 ธันวาคม 2528

สถานที่

Sultan Hassanal Bolkiah Institute of Education Gadong ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

องค์กรเจ้าภาพ

Brunei  Malay Teachers Association  ( BMTA)

ครั้งที่ 8

หัวข้อการประชุม

Education for Peace and ASEAN Cooperation

วันที่จัดประชุม

18 - 21 ธันวาคม  2529

สถานที่

โรงแรมไฮแอทรีเจนซี กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

องค์กรเจ้าภาพ

National Alliance of Teachers & Office Workers, NATOW

ครั้งที่ 9

หัวข้อการประชุม

Values Education for National Resilience in ASEAN Countries

วันที่จัดประชุม

7 - 11 ธันวาคม  2530

สถานที่ ณ โรงแรม Kartika Plaza กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

องค์กรเจ้าภาพ

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)

ครั้งที่ 10

หัวข้อการประชุม

Towards Excellence in Schools

วันที่จัดประชุม

12 - 15 ธันวาคม  2531

สถานที่

ณ ปีนัง ประเทศมาเลเซีย

องค์กรเจ้าภาพ

National Union of the Teaching Profession - NUTP

ครั้งที่ 11

หัวข้อการประชุม

Towards  the 21st  Century : The Challenges Ahead

วันที่จัดประชุม

18 - 23 พฤศจิกายน  2532

สถานที่

ณ Singapore Conference Hall  สาธารณรัฐสิงคโปร์

องค์กรเจ้าภาพ

Singapore Teachers Union - STU

ครั้งที่ 12

หัวข้อการประชุม

The Implementation of the Policy on Environmental Education

วันที่จัดประชุม

19 -22 พฤศจิกายน  2533

สถานที่

ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

องค์กรเจ้าภาพ

คุรุสภา

ครั้งที่ 13

หัวข้อการประชุม

Globalization and Its Impact on Development

วันที่จัดประชุม

27 – 30  พฤศจิกายน 2534

สถานที่

ณ โรงแรมบาหลีบีช  เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

องค์กรเจ้าภาพ

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)

 

ครั้งที่ 14

หัวข้อการประชุม

ASEAN  Education Towards a Common Destiny

วันที่จัดประชุม

22 - 25 พฤศจิกายน  2535

สถานที่

ณ โรงแรมมะนิลา พาวิลเลียน กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

องค์กรเจ้าภาพ

Philippines Public School Teachers Association (PPSTA)

 

ครั้งที่ 15

หัวข้อการประชุม

Meeting the Needs of Development, Conserving the Values of Culture

วันที่จัดประชุม

10 - 14 ธันวาคม  2536

สถานที่

ณ มหาวิทยาลัยบรูไน ประเทศบรูไนดารุสซาลัม

องค์กรเจ้าภาพ

Brunei Malay Teachers Association  (BMTA)

 

ครั้งที่ 16

หัวข้อการประชุม

Social Justice and Peace Through Education

วันที่จัดประชุม

14-18 พฤศจิกายน 2537

สถานที่

ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์  รัฐซาราวัค ประเทศมาเลเซีย

องค์กรเจ้าภาพ

Sarawak Teachers’ Union , STU

 

ครั้งที่ 17

หัวข้อการประชุม

Today's Education  for Tomorrow’s World

วันที่จัดประชุม

5 - 8 ธันวาคม 2539

สถานที่

ณ The Raffle Institution สาธารณรัฐสิงคโปร์

องค์กรเจ้าภาพ

Singapore Teachers’ Union, STU

 

ครั้งที่ 18

หัวข้อการประชุม

Education for Sustainable Development

วันที่จัดประชุม

7 - 10 ธันวาคม 2542

สถานที่

ณ โรงแรมลิตเติ้ลดั๊กเชียงราย จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

องค์กรเจ้าภาพ

คุรุสภา

 

ครั้งที่ 19

หัวข้อการประชุม

ASEAN Education in the 21st Century : Opportunities,
Challenges and Solutions

วันที่จัดประชุม

5- 8 ธันวาคม 2543

สถานที่

ณ The Friendship Culture Palace กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

องค์กรเจ้าภาพ

National Education Union of Vietnam (NEUV)

 

ครั้งที่ 20

หัวข้อการประชุม

Empowering Teachers Through Information and Communication Technology

วันที่จัดประชุม

10 - 15 พฤษภาคม  2545

สถานที่

PGGMB Convention Centre กรุงบันดาร์ เสรี เบกาวัน ประเทศบรูไนฯ

องค์กรเจ้าภาพ

Brunei Malay Teachers Association

ครั้งที่ 21

หัวข้อการประชุม

ACT - Revisiting the Spirit of ASEAN

วันที่จัดประชุม

11 - 15 ธันวาคม 2547

สถานที่

Helang& Langkasukha Beach Resort Hotel  ลังกาวี ประเทศมาเลเซีย

องค์กรเจ้าภาพ

National Union Teaching Profession  ,NUTP

 

ครั้งที่ 22

หัวข้อการประชุม

Partnership and Cooperation  among  ASEAN Teachers'
Organizations

วันที่จัดประชุม

11 - 16 ธันวาคม  2548

สถานที่

โรงแรม Century Park กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

องค์กรเจ้าภาพ

Persatuan Guru Republik of Indonesia (PGRI)

 

ครั้งที่ 23

หัวข้อการประชุม

ASEAN Educators Uniting for Quality Education

วันที่จัดประชุม

6 – 10  กรกฎาคม 2550

สถานที่

Costa  Sand  Resort Hotel  สาธารณรัฐสิงคโปร์

องค์กรเจ้าภาพ

Singapore Teachers’  Union

 

ครั้งที่ 24

หัวข้อการประชุม

Sustainable Environment Education for Quality of Life”

วันที่จัดประชุม

16 20  กุมภาพันธ์ 2552

สถานที่

ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย

องค์กรเจ้าภาพ

คุรุสภา และองค์กรสมาชิกสภาครูอาเซียนในประเทศไทย

 

ครั้งที่ 25

หัวข้อการประชุม

ASEAN Council of Teacher’s  Response to the Economic
Crisis for the Sustainable Development  of Education

วันที่จัดประชุม

10 – 14   ธันวาคม  2552

สถานที่

ณ  The Cultural Friendship Palace กรุงฮานอย
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

องค์กรเจ้าภาพ

สหภาพการศึกษาแห่งชาติเวียดนาม

 

ครั้งที่ 26

หัวข้อการประชุม

ASEAN Educators: Rising Above Challenging Times

วันที่จัดประชุม

9 – 13 ธันวาคม 2553

สถานที่

ณ ศูนย์การประชุมและแสดงนิทรรศการอ่าวซูบิค เมืองซูบิค
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

องค์กรเจ้าภาพ

Philippine Public School Teachers Association

 

ครั้งที่ 27

 

หัวข้อการประชุม

Enhancing Quality Education towards the Realisation of
ASEAN Community 2015

วันที่จัดประชุม

24 – 28 กุมภาพันธ์ 2555

สถานที่

ณ โรงแรม The Rizqun International  กรุงบันดาร์เสรี เบกาวัน
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

องค์กรเจ้าภาพ

Brunei  Malay Teachers  Association*************************


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 3
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 42,168