คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1.    นายประพฤทธิ์  สุขใย ผอ.สพป. สพป.
2.    นายจินดา  สว่างภักดิ์ อ.ก.ค.ศ. สพป.
3.    นางจิราภา  ดีแท้ กรรมการ สพป.
4.    นายมะเรียน  ม่วงบ้านยาง กรรมการ สพป.
5.    นายบุญชุม  มีรัตน์ กรรมการ สพป.
6.    นายวิชชา  เที่ยงจันทร์ กรรมการ สพป.
7.    นายวันชาติ  อ่วมแจง กรรมการ สพม.
8.    นายอุทัย  พรมโสภา กรรมการ สพป.
9.    นางบุญยืน  เจริญลาภ กรรมการ สช.
10.  นายสุวัฒน์ชัย  ศรีพัฒนกุล กรรมการ สอศ.
11.  นายชาย  มะลิลา กรรมการ กศน.
12.  นายพงษ์สิทธิ์  มงคลนัฎ เลขานุการ ท้องถิ่น
13.  นางอัฌรีญา  หมอนเขื่อน กรรมการ สังกัดอื่น
14.  นายธีระยุทธ  ทาปุก เลขานุการ สพป.
15.  นางสาวอิสริยพร  หลวงหาญ เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 7
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 252