จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1.  นายประเวศ  รัตนวงศ์ ผอ.สพป. สพป.
2.  นายสว่าง  วันทองทักษ์ อ.ก.ค.ศ. สพป.
3.  นายชูการ  สิงห์สาธร กรรมการ สพป.
4.  นายลำไย  บุญพา กรรมการ สพป.
5.  ว่าที่พันตรีชวรวย  หลงมีวงศ์ กรรมการ สพป.
6.  นายสมใจ  คำควร กรรมการ สพป.
7.  นายสมดุล  โฉมหาญ กรรมการ สพม.
8.  นายวีระ  พรหมอารักษ์ กรรมการ สพป.
9.  นายสินสมบัติ  ปุกหุต กรรมการ สช.
10. นายปวิช  สุราลัย กรรมการ สอศ.
11. นางนวลฉวี  ภูดิน กรรมการ กศน.
12. นายนพวุฒิ  จารักษ์ กรรมการ ท้องถิ่น
13. นายสมพร  แจ่มใสดี กรรมการ สังกัดอื่น
14. นายสุคิด  พันธุ์พรม เลขานุการ สพป.
15. นายจักรพงษ์  พิลาจันทร์ เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 4
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 5,891