คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายดิลก  พจน์พงษ์ ผอ.สพป. สพป.
2. นายสุรพล  สุขประเสริฐ อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายสันต์  ละดาดาษ กรรมการ สพป.
4. นายไกรลาศ  ทองทวี กรรมการ สพป.
5. นายสมหมาย  แสงจันทร์ กรรมการ สพป.
6. นายวรกร  สาสุนทร กรรมการ สพป.
7. นายปรัชญาภรณ์  เสนาไชย กรรมการ สพม.
8. นายเกียรติศักดิ์  ชาลีโคตร กรรมการ สพป.
9. นางจิราวรรณ  วงศ์กัลยา กรรมการ สช.
10. นายเฉลิม  ชุมภูนท์ กรรมการ สอศ.
11. นายกาณฑ์  อ่อนน้อม กรรมการ ท้องถิ่น
12. นายสิทธิศักดิ์  ผาวงษ์ กรรมการ สังกัดอื่น
13. นายมีศักดิ์  แสงศิลา เลขานุการ สพป.
14. นางสาวสุนิสา  ชมภูฆัง เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 7
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 303