คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุฯKSPRENEW
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบเจ้าหน้าที่


                 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดที่อยู่ในท้องที่ อำเภอเมืองตรัง นาโยง ปะเหลียน ย่านตาขาว และหาดสำราญ จังหวัดตรัง โดย
                 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เป็นที่ตั้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1
                 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เป็นผู้อำนวยการ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายวินัย  ทองรัตน์ ผอ.สพป. สพป.
2. นายสมศักดิ์  ทองแก้ว อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายสุริยะ  อุ้ยศิริ กรรมการ สพป.
4. นายนิ่งโชค  จินาชาญ กรรมการ สพป.
5. นายประยงค์  ชัยชนะธรรม กรรมการ สพป.
6. นายจรูญ  หมื่นใจ กรรมการ สพป.
7. นายวิราว์  วัฒนกิจ กรรมการ สพม.
8. นายเรวัติ  ไพรัตนากร กรรมการ สพป.
9. นายศนิเดช  ไกรเทพ  กรรมการ สช.
10. นายกำจร  ตันวัฒนา  กรรมการ สอศ.
11. นายประวิตร  ทับเที่ยง กรรมการ กศน.
12. นายประกาศ  ทองนะ กรรมการ ท้องถิ่น
13. นายเอกสิทธิ์  อ้วนไตร กรรมการ สกอ.
14. นายสุวิทย์  ฟองโหย เลขานุการ สพป.
15. นางธารารัตน์  ทองรัตน์ เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 8
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 260