การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน
คุรุสภา : สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ตุลาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 
ส่งข้อมูลฝึกอบรม
 

รายชื่อสถาบันการศึกษาที่เป็นหน่วยฝึกอบรม

รายชื่อสถาบันการศึกษาที่เป็นหน่วยฝึกอบรมของคุรุสภา ปีการศึกษา 2560 จำนวน 46 แห่ง


ภาคเหนือ  (7 แห่ง)   

1.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   6. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
3.
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์    
       

ภาคกลาง  (14 แห่ง)

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 9. มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 13. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
7. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 14. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
    15.   มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (15 แห่ง)

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
3. มหาวิทยาลัยนครพนม 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 12. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
5. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 13. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 15. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
8. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
       

ภาคตะวันออก  (3 แห่ง)

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี    
2. มหาวิทยาลัยบูรพา    
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์    
       

ภาคใต้  (7 แห่ง)

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 6. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4. มหาวิทยาลัยทักษิณ    

>>ดาวน์โหลดรายชื่อคลิก<<

>>ดาวน์โหลดรายชื่อเพิ่มเติม<<
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 4
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 65,838