จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาตราด)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ


                คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ทุกสังกัดที่อยู่ในท้องที่ทุกอำเภอ จังหวัดตราด โดย
                • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นที่ตั้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
                • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายวัลลภ รองพล ผอ.สพป. สพป.
2. นายวิชชุ  เอกปิยะกุล อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายสุวัจน์  เจริญพันธุ์ กรรมการ สพป.
4. นางสาวสุกันยา  เดชกัลยา กรรมการ สพป.
5. นางเพ็ญศรี  ดาวกระจาย กรรมการ สพป.
6. นายคราวุธ  หงษ์วิเศษ กรรมการ สพป.
7. นายวรวิทย์  พรหมคช กรรมการ สพม.
8. นายพิมล  ท่าพริก กรรมการ สพป.
9. นางเสาวนีย์  ดีหลาย กรรมการ สช.
10. นายวิทยา กล้าหาญ กรรมการ สอศ.
11. นายศุภโชค  ศิริสุข กรรมการ กศน.
12. นางสาวราตรี  คุ้มญาติ กรรมการ ท้องถิ่น
13. นางสาวอำพร  ไพฑูรย์ กรรมการ สังกัดอื่น
14. นายรณกฤต ยอดศิริ เลขานุการ สพป.
15. นายอนุศิษฏ์  บุตรวงศ์ เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 4
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 6,480