สถาบันคุรุพัฒนา
Teacher Profession Development Institute
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า เมษายน 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
 

ส่วนราชการ

วิธีการค้นหา กด Ctrl+F แล้วพิมพ์ชื่อเพื่อค้นหาชื่อที่ต้องการ

รายชื่อหน่วยพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 ประเภทส่วนราชการ

ที่ ชื่อหน่วยพัฒนาครู/เว็บไซต์ อีเมลผู้ประสานงาน
1 กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย g5989jaturongth@kurupatana.ac.th
2 เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ g3974nantata@kurupatana.ac.th
3 เทศบาลนครตรัง g3682silaso@kurupatana.ac.th
4 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี g5179orathaiyo@kurupatana.ac.th
5 วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก (รหัสผู้เสียภาษีอากร 0994000479425) g2966anusitpr@kurupatana.ac.th
6 ศุนย์​ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ g4087mongkolsa@kurupatana.ac.th
7 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี g4877suvitin@kurupatana.ac.th
8 ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา g5587poomsukpo@kurupatana.ac.th
9 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ g3874yupparedke@kurupatana.ac.th
10 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส g6089waesainasu@kurupatana.ac.th
11 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต g2662monthakr@kurupatana.ac.th
12 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด g3774jongjitko@kurupatana.ac.th
13 สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร g5780wipawanth@kurupatana.ac.th
14 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 g2261indata@kurupatana.ac.th
15 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 g5180soontornpathaich@kurupatana.ac.th
16 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ g5870kandako@kurupatana.ac.th
17 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ g3568rasapornmo@kurupatana.ac.th
18 สถาบันภาษาจีน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา g6063praneech@kurupatana.ac.th
19 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดมหาสารคาม g2157pornchaiso@kurupatana.ac.th
20 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 g3572therdchaibu@kurupatana.ac.th
21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 g4176nattareeyach@kurupatana.ac.th
22 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 g6161srimalayo@kurupatana.ac.th
23 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 g4175khomkritmu@kurupatana.ac.th
24 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 g4781pongpanpa@kurupatana.ac.th
25 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 g2365samaisa@kurupatana.ac.th
26 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 g2662nattaphatin@kurupatana.ac.th
27 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 g2162tosakbo@kurupatana.ac.th
28 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต๒ g3774ponchaich@kurupatana.ac.th
29 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 g2663lawantr@kurupatana.ac.th
30 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 g3268jumlongbo@kurupatana.ac.th
31 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 g3268supachaisr@kurupatana.ac.th
32 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 g6095pinpedsi@kurupatana.ac.th
33 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) g5181piroonrutpo@kurupatana.ac.th
34 สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ g2463surapoltu@kurupatana.ac.th
35 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ g3069nutcharatpr@kurupatana.ac.th
36 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น g3674nattayala@kurupatana.ac.th
37 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ g2763daraneepa@kurupatana.ac.th
38 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม g5588kanchitku@kurupatana.ac.th
39 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา g2361thuschaich@kurupatana.ac.th
40 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร g4783kawissarach@kurupatana.ac.th
41 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา g2563somprasongsi@kurupatana.ac.th
42 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา g6262somprasongsi@kurupatana.ac.th
43 หน่วยศึกษานิเทศก์ g2764tongpinka@kurupatana.ac.th
44 องค์การค้าของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา g3471poramatekl@kurupatana.ac.th
45 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ g5384cheerawansu@kurupatana.ac.th


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 531
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 178,367