สถาบันคุรุพัฒนา
Teacher Profession Development Institute
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กันยายน 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
 

คณะกรรมการบริหาร

 • คณะกรรมการบริหารสถาบันคุรุพัฒนา จำนวน 11 คน ประกอบด้วย
 1. ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ
 2. เลขาธิการคุรุสภา เป็นรองประธานกรรมการ
 3. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นกรรมการ
 4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 คน ประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง ด้านการบริหารจัดการภาคเอกชน ด้านหลักสูตรและการสอน ด้านสื่อสารมวลชน อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน และด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสถาบัน จำนวน 4 คน
 5. ผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 39
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 336,440