สถาบันคุรุพัฒนา
Teacher Profession Development Institute
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กันยายน 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

 • ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่
 
นางสาววิภา  ลัคนาพรวิสิฐ

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ

 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการงบประมาณ และธุรการ
นายพิชพร พรประสิทธิ์
  นักวิชาการ  สถาบันคุรุพัฒนา     


   

างสาววิรัลยุพา มงคลทิพย์
 เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ 
สถาบันคุรุพัฒนา

 
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 43
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 336,444