ครูอาวุโส
สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กรกฎาคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 

ขั้นตอนการรับเครื่องหมาย เชิดชูเกียรติครูอาวุโส

ขั้นตอนการรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส 
๑. เมื่อถึงลำดับแถวที่จะเข้ารับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติให้ครูอาวุโสยืนขึ้นพร้อมกันทั้งแถว และถวายคำนับพร้อมกัน
  

๒. การเดินไปยังหน้าที่ประทับ อย่าเดินทิ้งระยะกันมากนัก


 
๓. จุดที่เข้ารับพระราชทานฯ มี ๓ จุด จุดแรก เป็นการยืนรอ (ยืนเท้าชิดกัน) จุดที่สอง เป็นจุดทำความ เคารพ และจุดที่สาม เป็นจุดรับพระราชทาน

๔., และ ๕. การถวายความเคารพ ผู้สวมชุดสากล และชุดเครื่องแบบปกติขาว ถวายความเคารพโดยการคำนับ 

 
๖. ครูอาวุโสหญิงที่สวมชุดสุภาพ ถวายการเคารพโดยการถอนสายบัว


 
๗., ๘. และ ๙. การเอางาน (รับพระราชทาน) ให้ยืนเท้าชิดกัน ยกมือขวาขึ้นขนานลำตัว นิ้วชิดกัน กระดกข้อมือขึ้นแล้วพลิกมือรับ ม้วนข้อมือดึงมาระดับอก ลักษณะเช่นเดียวกับการรับพระราชทานปริญญา

 

 
 

๑๐. และ ๑๑. ถอยหลังกลับ โดยถอยเท้าซ้ายเป็นก้าวแรก เฉียงไปด้านซ้ายในลักษณะทำมุม ๔๕ องศา แล้วถอยเท้าขวาตาม โดยถอยหลังเพียง ๓ ก้าว แล้วยืนถวายความเคารพ ก่อนจะหมุนขวากลับไปนั่งที่เดิม๑๒. การเดินแถวเข้าจุดรับพระราชทาน การถอยหลังกลับขอให้รักษาระยะห่างและรักษาจังหวะอย่าให้ขาดช่วง


๑๓. เมื่อเดินกลับถึงที่นั่ง มือยังคงถือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติอยู่ในลักษณะเดิม ถวายความเคารพก่อนนั่ง


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 32
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 125,620