ครูอาวุโส
สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กรกฎาคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 

การบริจาคเงินเข้ามูลนิธิ


การบริจาคเงินเข้ามูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์


ผู้มีจิตศรัทธาและมีความประสงค์จะช่วยเหลือครูที่อุทิศชีวิตให้แก่การเป็นครูตลอดมาจนมีอายูครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ที่มีฐานะยากจน หรือขาดผู้อุปการะในบั้นปลายของชีวิต สามารถบริจาคสมทบทุน "มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์" ได้ ๓ ช่องทาง ดังนี้

๑) บริจาคสมทบทุนโดยตรงที่ กลุ่มการเงิน  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา อาคารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ๒ โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๖๑๖๗ หรือ

๒) โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี "มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์" ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ ๐๓๐ - ๒ - ๔๙๒๖๔ - ๖  (กรุณาส่งสำเนาการโอนเงินที่ชัดเจน พร้อมชื่อ- ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ กลับไปยังมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ กลุ่มมูลนิธิและกองทุน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๔๓๓๓ และโทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๓๓๔ - ๗ ต่อ ๕๙๒, ๖๒๙) หรือ

๓) ส่งตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ สั่งจ่ายในนาม "มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์"           


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 36
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 125,624