ครูอาวุโส
สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 
 

 

พระมหากรุณาธิคุณต่อครูอาวุโส


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ต่อมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์ และครูอาวุโสนานัปการ นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๙ 

พระมหากรุณาธิคุณประการแรก คือการพระราชทานเงินจำนวนหนึ่งแสนบาทเป็นทุนประเดิมแก่มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๐๙  ด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว คณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาได้ดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิช่วยครูอาวุโส พร้อมทั้งมีมติให้จัดสรรเงิน ช.พ.ค. ของคุรุสภาส่วนกลาง สมทบเป็นจำนวนเงิน ๒ ล้านบาท

พระมหากรุณาธิคุณประการต่อมา คือ ทรงรับมูลนิธิช่วยครูอาวุโสไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่ปีแรกที่ก่อตั้งมูลนิธิ

พระมหากรุณาธิคุณประการสำคัญยิ่ง ต่อมูลนิธิและครูอาวุโส คือ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ครูอาวุโสที่มูลนิธิประกาศเกียรติคุณ ได้เข้าเฝ้าฯเพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือเป็นประจำทุกปี นับแต่มูลนิธิได้เริ่มดำเนินการจนถึงปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่า มีวิชาชีพครูเพียงวิชาชีพเดียวเท่านั้นที่ผู้ประกอบวิชาชีพ เมื่ออายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ จะได้เข้าเฝ้าฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างใกล้ชิด ถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตและเกียรติประวัติแก่วงศ์ตระกูล ยังความปลาบปลื้มปีติแก่ครูอาวุโสและผู้ประกอบวิชาชีพครูทั่วประเทศ


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 15
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 124,872