ครูอาวุโส
สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
 

สถิติครูอาวุโสเข้าเฝ้าฯ

 
สถิติครูอาวุโสที่เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
 

ครูอาวุโสประจำปี เข้าเฝ้าฯ วันที่เข้าเฝ้าฯ สถานที่เข้าเฝ้าฯ
พ.ศ. อนุมัติ เข้าเฝ้าฯ
2510 179 65 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  12 ก.ค. 2511 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
2511 330 72 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  27 ต.ค. 2512 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
2512 284 63 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  1 ต.ค. 2513 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
2513 274 93 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  14 ต.ค. 2514 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2514 321 88 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  13 ต.ค. 2515 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2515 477 157 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  9 ต.ค. 2516 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2516 380 128 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  1 พ.ย. 2517 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2517 436 127 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  4 พ.ย. 2518 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
2518 464 152 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  4 พ.ย. 2519 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
2519 575 150 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  13 ต.ค. 2520 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2520 660 146 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  21 ต.ค. 2521 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
2521 717 209 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  29 ต.ค. 2522 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2522 753 210 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  28 ต.ค. 2523 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2523 1148 896 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  30 ต.ค. 2524  ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2524 1558 1392 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  10 ต.ค. 2525 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2525 1537 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2526 1944 896 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  19 ม.ค. 2527 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2527 1833 918 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  18 ต.ค. 2527 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2528 2022 1087 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  25 ต.ค. 2528 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2529 2346 1138 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  29 ต.ค. 2529 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2530 2020 928 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  28 ต.ค. 2530 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2531 1897 900 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  28 ต.ค. 2531 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2532 1685 831 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  13 ต.ค. 2532 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2533 1558 844 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  16 ต.ค. 2533 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2534 1332 670 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  13 ธ.ค. 2534 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2535 1510 859 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  9 พ.ย. 2535 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2536 1371 864 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  10 พ.ย. 2536 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2537 1427 896 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  10 พ.ย. 2537 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2538 1868 1145 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  3 พ.ย. 2538 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2539 2186 1449 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ   27 พ.ย. 2539 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2540 2545 2086 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  28 พ.ย. 2540 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2541 2874 1889 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  19 พ.ย. 2541 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2542 3394 2186 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  10 ก.พ. 2542 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2543 2111 1500 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  10 ก.พ. 2543 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2544 1721 1263 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  12 ธ.ค. 2544 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2545 1637 1198 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  20 ธ.ค. 2545 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2546 2001 1334 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  30 มิ.ย. 2547 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2547 2373 1512 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  16 มิ.ย. 2548 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2548 1436 1045 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  15 มิ.ย. 2549 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2549 2236 1533 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  1 ส.ค. 2550 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2550 2810 1868 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  15 ส.ค. 2551 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2551 3413 2026 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  15 ส.ค. 2552 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2552 2812 1717 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  10 ส.ค. 2553 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2553 2634 1331 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  1 พ.ค. 2555 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2554 2763 1505 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  17 พ.ย. 2555 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
  71852 41366        
       


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 52
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 107,821