ครูอาวุโส
สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 
 

สถิติครูอาวุโสเข้าเฝ้าฯ

 
สถิติครูอาวุโสที่เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
 

ครูอาวุโสประจำปี เข้าเฝ้าฯ วันที่เข้าเฝ้าฯ สถานที่เข้าเฝ้าฯ
พ.ศ. อนุมัติ เข้าเฝ้าฯ
2510 179 65 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  12 ก.ค. 2511 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
2511 330 72 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  27 ต.ค. 2512 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
2512 284 63 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  1 ต.ค. 2513 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
2513 274 93 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  14 ต.ค. 2514 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2514 321 88 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  13 ต.ค. 2515 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2515 477 157 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  9 ต.ค. 2516 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2516 380 128 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  1 พ.ย. 2517 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2517 436 127 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  4 พ.ย. 2518 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
2518 464 152 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  4 พ.ย. 2519 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
2519 575 150 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  13 ต.ค. 2520 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2520 660 146 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  21 ต.ค. 2521 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
2521 717 209 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  29 ต.ค. 2522 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2522 753 210 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  28 ต.ค. 2523 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2523 1,148 896 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  30 ต.ค. 2524  ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2524 1,558 1,392 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
 10 ต.ค. 2525 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2525 1,537 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2526 1,944 896 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมุฎราชกุมาร
 19 ม.ค. 2527 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2527 1,833 918 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมุฎราชกุมาร
 18 ต.ค. 2527 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2528 2,022 1,087 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมุฎราชกุมาร
 25 ต.ค. 2528 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2529 2,346 1,138 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมุฎราชกุมาร
 29 ต.ค. 2529 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2530 2,020 928 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมุฎราชกุมาร
 28 ต.ค. 2530 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2531 1,897 900 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมุฎราชกุมาร
 28 ต.ค. 2531 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2532 1,685 831 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมุฎราชกุมาร
 13 ต.ค. 2532 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2533 1,558 844 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมุฎราชกุมาร
 16 ต.ค. 2533 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2534 1,332 670 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมุฎราชกุมาร
 13 ธ.ค. 2534 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2535 1,510 859 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมุฎราชกุมาร
 9 พ.ย. 2535 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2536 1,371 864 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมุฎราชกุมาร
 10 พ.ย. 2536 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2537 1,427 896 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมุฎราชกุมาร
 10 พ.ย. 2537 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2538 1,868 1,145 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมุฎราชกุมาร
 3 พ.ย. 2538 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2539 2,186 1,449 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมุฎราชกุมาร
  27 พ.ย. 2539 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2540 2,545 2,086 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมุฎราชกุมาร
 28 พ.ย. 2540 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2541 2,874 1,889 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมุฎราชกุมาร
 19 พ.ย. 2541 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2542 3,394 2,186 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมุฎราชกุมาร
 10 ก.พ. 2542 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2543 2,111 1,500 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมุฎราชกุมาร
 10 ก.พ. 2543 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2544 1,721 1,263 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมุฎราชกุมาร
 12 ธ.ค. 2544 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2545 1,637 1,198 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมุฎราชกุมาร
 20 ธ.ค. 2545 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2546 2,001 1,334 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมุฎราชกุมาร
 30 มิ.ย. 2547 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2547 2,373 1,512 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมุฎราชกุมาร
 16 มิ.ย. 2548 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2548 1,436 1,045 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมุฎราชกุมาร
 15 มิ.ย. 2549 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2549 2,236 1,533 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมุฎราชกุมาร
 1 ส.ค. 2550 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2550 2,810 1,868 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมุฎราชกุมาร
 15 ส.ค. 2551 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2551 3,413 2,026 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมุฎราชกุมาร
 15 ส.ค. 2552 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2552 2,812 1,717 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมุฎราชกุมาร
 10 ส.ค. 2553 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2553 2,634 1,331 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมุฎราชกุมาร
 1 พ.ค. 2555 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2554 2,763 1,505 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมุฎราชกุมาร
 17 พ.ย. 2555 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2555 5,396 2,741 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมุฎราชกุมาร
 7 ธ.ค.2556 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2556 6,243 2,969 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมุฎราชกุมาร
 24 พ.ย. 2557 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2557 7,555 3,244 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมุฎราชกุมาร
 11 พ.ย. 2558 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2558 9,713 5,444 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
 21 พ.ย. 2559 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
รวม   100,783 55,764      


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 8
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 124,865